DE DIENSTEN VAN ARRIVEE

Zorgeloze uitvoering met gedeelde lage kosten.

Uw parkeerbeleid is opgebouwd uit meerdere bouwstenen. Niet alle onderdelen hoeven bij u op locatie te worden uitgevoerd. Digitalisering maakt het centraal uitvoeren van taken steeds interessanter en beter mogelijk. Deze taken brengen wij onder in ons shared service center. Hieronder een opsomming van deze diensten. Mist u iets of heeft u vragen over oplossingen. Neem gerust contact op.

 • digitaliseren van parkeren;
 • parkeervergunningen en –ontheffingen;
 • gehandicaptenparkeren;
 • digitale handhaving;
 • digitale frontoffice (beeld, geluid en documentenuitwisseling);
 • beheer op afstand (meldkamer);
 • afhandelen van bezwaren op vergunningen en ontheffingen;
 • innen van uitgeschreven naheffingen;
 • afhandelen van beroepschriften;
 • geldgaring;
 • administreren van parkeerabonnementen;
 • verkoopadministratie van parkeerkaarten;
 • verzorgen van de complete parkeeradministratie (geldstromen);
 • verzorgen van de volledige digitale geldstromen inclusief aansluitingen op bankrekeningen.
kom in gesprek