OV

Parkeren…een hele belangrijke schakel in de keten

Zoals u bij ‘over onskunt lezen, gaat parkeren steeds meer over bewegen in plaats van stilstaan. U wilt niet parkeren, u wilt uw bestemming bereiken om te wonen, werken of recreëren. Hoe u zich naar dat einddoel verplaatst verandert ook sterk. Het autobezit onder jongeren neemt af. Werkgevers stappen af van leaseauto’s en verstrekken mobilteitsbudgetten.

U zelf kijkt steeds vaker naar de parkeerkosten voordat u zomaar een centrum inrijdt. Kortom het Openbaar Vervoer vormt een belangrijke schakel in de keten van uw reis en het toekomstige reizen. Dit houdt ook in dat de parkeerdruk zich zal gaan verplaatsen naar locaties waar het openbaar vertrekt en aankomt. Niet alleen auto’s, maar ook fietsen, brommers en scooters willen daar graag een plaats om te stallen en parkeren.

Een soepel verlopend proces van stallen en parkeren draagt bij aan een zorgeloze reis. U komt keurig op tijd voor uw trein, bus, metro of taxi, terwijl u vervoersmiddels veilig staat geparkeerd of zelfs staat op te laden. Hoe wij dat organiseren? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.