Flexibele organisatie

Flexibele organisatie…een voorwaarde!

Veel gemeenten geven concreet invulling aan het kleiner maken van de overheid. Het werken in ‘regie’ betekent dat de gemeente alleen nog een rol als regisseur ambiëren. De uitvoering van taken verhuist dan naar marktpartijen. Bij uitbesteden van uitvoerende taken vormen automatisering en ‘overgang van onderneming’ twee belangrijke aandachtspunten.

Digtialsering van parkeren

De term digitaliseren wordt vaak gebruikt in het vakgebied parkeren. Eigenlijk is dit niet de juiste term. Het gaat feitelijk over automatiseren. Parkeren verschuift steeds meer van mensenwerk naar een geautomatiseerd proces. Voor de eigenaren van parkeergelegenheid biedt dit grote mogelijkheden voor besparingen. Deze bezuinigingen vormen het goede nieuws. Er bestaat echter ook een andere consequentie. Namelijk dat dit ten koste gaat van de banen van mensen.

Bespreek dit vraagstuk maar eens met mensen in uw omgeving en u krijgt veel verschillende meningen. Wat is er nu uiteindelijk echt belangrijk? Het sociale aspect? De kosten? De concurrentiepositie? Of toch de toegevoegde waarde welke door de parkeerder wordt ervaren? Welk antwoord uw voorkeur ook heeft, er zijn altijd consequenties op de andere terreinen.

Voorkom overgang van onderneming!

Het huidig economisch klimaat dwingt gemeenten (de grootste parkeerexploitanten van Nederland) sterk op kosten te sturen. Omdat parkeren maatschappelijk al snel te duur wordt gevonden is het dus te verwachten dat gemeenten de automatisering doorzetten.

Wat betekent dat voor een gemeente en voor haar dienstverleners?

Dat betekent dat er de komende jaren afbouw van het personeelsbestand dat zich bezighoudt met parkeren plaatsvindt. Dat is geen eenvoudige stap. Volgens artikel 7:662 van het Burgerlijk Wetboek kan er mogelijk sprake zijn van overgang van onderneming bij parkeertaken. Het simpelweg uitbesteden van de parkeertaak leidt tot verschuiving van het hiervoor genoemde vraagstuk. Arrivée bekijkt het automatiseren van parkeren niet alleen vanuit het technisch oogpunt, maar kijkt met u daarnaast juist naar de financiële en personele gevolgen. Het gezamenlijk doel moet zijn, te streven naar een sociaal verantwoorde uitbesteding. Wij willen er voor zorgen dat u daarna gevrijwaard bent van de claim op overgang van onderneming. Met onze professionele en deskundige P&O aanpak is er meer mogelijk dan u denkt.